ΚΑΝΑΛΙΑ Η ΟΔΗΓΟΙΤα κανάλια ή οδηγοί είναι τα εξαρτήματα του συστήματος του ρολού μέσα στα οποία κινείται το ρολό και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • Απλό αλουμινίου
  • Με φτερό ή προέκταση επίσης αλουμινίου
  • από PVCΗ ασφάλειά σας, η έμπνευσή μας!